« ایده هایی برای افزودن »

سازیبا – پل ارتباطی میان شرکت‌های معتبر بین‌المللی و فعالان عرصه صنعت

با ماهیتی پویا و جستجوگر، تیم ما به دنبال یافتن راههایی برای ایجاد تمایز است

فعالیت سازیبا ریشه ای عمیق در تاریخ تجارت معاصر ایران دارد. سازیبا میراث پیشینیانش را به ارث برده است کارآفرینانی که کسب و کار خود را با وجود تمام چالش ها و علی رغم سختی های موجود در از دست دادن خانواده و نوسانات بازار، در ایرانی رو به رشد گسترش دادند. سازیبا بر پایه اصول اخلاقی و دانشی که حاصل تلاش نسل های کارآفرین گذشته اش است، بنانهاده شده؛ کارآفرینانی که خود از کسب و کاری پر رونق و ارتباطات صنعتی پرنفوذی برخوردار بودند. موسسین سازیبا از وجود خانواده هایی نظیر سادات طهرانی و عمیدحضور بهره جسته اند.

بخش های سازیبا

سال ۲۰۲۱ و رویای مردم از غذا

سال ۲۰۲۱ و رویای مردم از غذا     با بسیاری از اتفاق هایی که…

اهمیت افزودنی ها

اهمیت افزودنی ها در صنعت غذا ارزش غذایی  یک مسئله ی بسیار مهم است و…

فلسفه فکری ما

ما خود را در قبال ارتقای زندگی افراد با بهبود بخشیدن تجربه های آنان متعهد میدانیم.

با ماهیتی پویا و جستجوگر، تیم ما به دنبال یافتن راههایی برای ایجاد تمایز است؛ در هر جایی که ممکن باشد.

برندها

سازی با

میکرو زد

ایلی کافه

میکرو زودا

پریکن

سازی با