کارخانجات تولید صنعت داروسازی برای سنتز و فرمولاسیون داروها نیاز به خرید مواد اولیه دارویی دارند که این مهم معمولا توسط شرکت ها و وارد کنندگان مواد اولیه جانبی انجام میشود. شرکت هایی که در این زمینه فعالیت دارند بایستی با صنعت، خود را به روز نگه دارند و مایحتاج را براساس نیاز داروئی کشور تامین کنند. شرکت دنیای سازیبای پویا در زمینه واردات و تامین مواد اولیه داروئی و افزودنی های صنعت داروسازی و مواد جانبی دارو (غیر موثر) که عموما در گروه اکسیپیان های دارویی (Excipients) قرار میگیرند، فعال است .اعتلای صنعت داروسازی و تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور از ماموریت های این شرکت است