استخدام
نام *
نام خانوادگی *
نام پدر *
کد ملی *
تاریخ تولد
روز ماه سال
* * *
تلفن همراه *
تلفن ثابت
ایمیل *
آپلود عکس
وضعیت نظام وظیفه *
وضعیت تاهل *
آدرس محل سکونت *
سابقه بیماری یا حساسیت به اسانس یا عطر و طمع های مختلف

نوع مدرک رشته تحصیلی معدل محل تحصیل

وضعیت زبان

خواندن نوشتن مکالمه
* * *

دوره ها ی تخصصی

نام دوره مدت دوره نام آموزشگاه سال اخذ مدرک


سابقه کاری

نام سازمان ها  آدرس و شماره تلفن تاریخ سمت توضیح شغل علت ترک کار  حقوق

اطلاعات شغل درخواستی

شغل مورد نظر به ترتیب اولویت *
تاریخ آماده به کار *
حقوق پیشنهادی *
کد امنیتی *

Send